Συρόμενα συστήματα


Design είναι…

Αυτό που ενώνει υλικό, μορφή, χρώμα και τεχνολογία, αυτό που εξακολουθεί να σου αρέσει ακόμη και μετά από 20 χρόνια, διακριτή μοναδικότητα, Ο συνδυασμός χρηστικότητας και διαχρονικότητας.

—————————————
Συρόμενα συστήματα
—————————————

>> ASS 70 HI

>> ASS 50

>> ASS 43 & 48

>> Συστήματα μετάδοσης κίνησης