Παραγωγική διαδικασίαΗ εταιρεία έχει ως στόχο την ικανοποίηση των πελατών της με:
 • την άψογη ποιότητα των προϊόντων της
 • την συνέπεια και καλή εκ μέρους μας συνεννόηση μαζί τους
 • το συνδυασμό ποιότητας και ανταγωνίσιμων τιμών
 • την εμπρόθεσμη παράδοση σύμφωνα με τις συμφωνηθέντες ημερομηνίες
Αυτό απαιτεί:
 • διαρκές ενδιαφέρον και συνεργασία της διοίκησης και των εργαζομένων
 • σωστή επιλογή πρώτων υλών
 • επιλογή συνεπών προμηθευτών και άλλων συνεργατών
Και επιτυγχάνεται:
 • με την πρόληψη των λαθών (συνεχούς ελέγχου της εργασίας)
 • με τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης στη συμπεριφορά, στη συνεννόηση και την εργασία
 • πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • καθιέρωση στόχων και τη στενή παρακολούθηση τους μέσω των ανασκοπήσεων της διοίκησης